IT   |   TR   |   EN
Anasayfa Hakkımızda Uluslararası İlerleme Örnek Çalışmalar Şirket Yönetimi Downloads İletişim
             

Danışmanlık ve Yönlendirme

STRATEJİ, ORGANİZASYON VE KONTROL

Strateji

 • Şirket gelişim süreçlerini belirleyin ve yönetin

 • Personel değişim sıklığını yönetin

 • Şirketin yeniden yapılanması

 • Stratejilerin uygulanmasına yönelik süreçler ve araçlar

 • Alternatif stratejilerin ve risklerin değerlendirilmesi

 • Stratejik iş planlarının derlenmesi ve “Farz edelim” analizleri

 • Stratejik pazarlama

 

Organizasyon

 • Şirket yapısının analizi ve şirket stratejisine uygunluğunun değerlendirilmesi

 • Organizasyon yapısının tasarlanması, rollerin belirlenmesi, işletme mekanizmaları ve insan kaynakları yönetimi.

 • IT sistemlerinin değişiminde ya da modernizasyonunda yardım

Yönetim Kontrolü

 • Kontrol ve planlama sistemleri, raporlama, ekonomi ve finans bütçeleri ve endüstriyel muhasebe çalışmaları ve uygulamaları

 

Piyasa Konumu Belirleyen Araştırmalar ve Analizler

 • Pazar – ürün kıyaslamaları

 • Rakiplerin analizi

 • Rekabetin ve destekleyici belgelerin belirlenmesi

 • Web bilgisi aracılığı